Kada se govori o niskogradnji tada govorimo  o području građevine koje obuhvaća planiranje, projektiranje, izvođenje radova i izgradnju građevina u  tlu ili u razini tla, kao što je izvođenje zemljanih radova, gradnja geotehničkih građevina, mostova i vijadukata, prometnica, poljoprivrednih građevina te vodogradnja.

Djelatnost niskogradnje temeljena je na

  • izgradnji i održavanju cesta;
  • izgradnji vodovoda i kanalizacije;
  • izgradnji športskih objekata;
  • izgradnji elektrifikacije u funkciji prometa i veza;
  • obavljanju svih vrsta instalacija i završnih radova u graditeljstvu.