Svi zainteresirani mogu poslati otvorenu molbu na mail: info@gsv.hr

INŽENJER GRAĐEVINE - VODITELJ GRADILIŠTA (M/Ž)

Lokacija: cijela Hrvatska

GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA (M/Ž)

Lokacija: cijela Hrvatska

VOZAČ/RUKOVODITELJ GRAĐEVINSKIM STROJEM (M/Ž)

Lokacija: cijela Hrvatska

OPERATER NA HELP DESKU (M/Ž)

Lokacija: Zagreb

INŽENJER GRAĐEVINE - VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA

Lokacija: Zagreb